Cách xác định phương hướng trên bản đồ

Cách xác định phương hướng trên bản đồ

Chúng ta có một số cách để có thể xác định được hướng trên bản đồ như dự vào hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến, dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc hay theo quy ước trên bản đồ địa lý. Trong bài viết này mình sẽ điểm qua một số cách xác định phương hướng trên bản đồ.

1. Xác định phương hướng dựa vào kinh tuyến, vĩ tuyến

Vĩ tuyến là một đường tròn nối tất cả các điểm có cùng vĩ độ. Trên Trái Đất, đường tròn này có hướng từ đông sang tây. Kinh tuyến là một nửa đường tròn trên bề mặt Trái Đất, nối liền hai Địa cực, có độ dài khoảng 20.000 km, chỉ hướng bắc – nam và cắt thẳng góc với đường xích đạo. Từ đó dựa vào cách đường kinh tuyến và vĩ tuyến mà ta có thể xác định được phương hương trên bản đồ một cách dễ dàng. Như hình ảnh bên dưới vĩ tuyến là những đừng chạy ngang, còn kinh tuyến là những đường chạy dọc.

Cách xác định phương hướng trên bản đồ
  • Đầu bên phải và của vĩ tuyến chỉ hướng đông, bên trái chỉ hướng tây.
  • Đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, phía dưới chỉ hướng nam.

2. Xác định phướng hướng dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ

Cách xác định phương hướng trên bản đồ

Với những bản đồ lược đồ không thể hiện các đường kinh, vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm các hướng còn lại. Bạn chú ở góc hoặc cạnh của bản đồ xem có hình ảnh một mũi tên không, nếu có thì hướng của mũi tên chỉ chính là hướng Bắc, mũi tên thường được ký hiệu chữ N hoặc B. Chú ý hình dạng mũi tên trên mỗi loại bản đồ có thể khác nhau. Bạn có thể mang sổ hồng nhà mình ra kiểm chứng.

3. Xác định phương hướng trên bản đồ theo quy ước

Cách xác định phương hướng trên bản đồ

Theo quy ước trên bản đồ địa lý, khi bạn nhiền vào bản đồ thì phía nam ở bên dưới, phía bắc ở bên trên, phía đông bên tay phải, phía tây bên tay trái (trên bắc – dưới nam – phải đông – trái tây). Khi đã xác định được một hướng thì bạn hoàn toàn có thể xác định được các hướng còn lại trên bản đồ một cách dễ dàng.

Chia sẻ lên Facebook: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*