Quy Định Sử Dụng

Quy định đối với bình luận

  • Sử dụng email chính chủ trong bình luận. Nội dung bình luận phải là tiếng Việt có dấu.
  • Dùng tên thật khi bình luận, tuyệt đối không dùng từ khóa thay cho tên người bình luận.
  • Không dùng từ thô tục, phản cảm, khiêu kích, xúc phạm đến người khác, không bàn đến các vấn đề liên quan đến chính trị.
  • Tất cả bình luận mới đều được chúng tôi kiểm duyệt trước khi được xuất bản công khai. Nếu bình luận nào vi phạm quy định sẽ bị xóa bỏ.

Việc sử dụng lại nội dung

  • Chúng tôi cho phép người đọc sử dụng lại một phần nội dung hoặc toàn bộ bài viết để đăng tải và chia sẻ lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa gây hiểu nhầm cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn từ: toivoiban.com
  • Chúng tôi không cho phép người đọc sử dụng lại nội dung của chúng tôi với mục đích thương mại như in ấn, lưu hành,…

Những thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi được quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Chia sẻ bài viết: