Cách xác định phương hướng khi biết một hướng

Cách xác định phương hướng khi đã biết một hướng bất kỳ

Khi bạn đã biết được một bất kỳ nào đó thì hoàn toàn có thể xác định được các phương hướng còn lại một cách dễ dàng. Có tất cả 16 hướng trong đó có 4 hướng chính, 4 hướng phụ và 8 hướng chi tiết. Khi bạn biết được một hướng bất kỳ nào đó thì hoàn toàn có thể xác định được các hướng còn lại.

1. Xác định các hướng chính và phụ

Trước tiên bạn cần nắm được có những hướng chính, phụ và chi tiết nào từ đó mới có thể dựa vào chúng để xác định các phướng khác. Dưới đây là các phương hướng bạn nắm được.

 • 4 hướng chính: Đông, Tây, Nam, Bắc.
 • 4 hướng phụ: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Đông Bắc
 • 8 hướng chi tiết: Bắc Tây Bắc, Tây Tây Bắc, Tây Tây Nam, Nam Tây Nam, Nam Đông Nam, Đông Đông Nam, Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc.

2. Các xác định vị trí của từng hướng

Trước tiên bạn cần phải biết một hướng nào đó thì mới có thể xác định được các hướng còn lại. Ở đây mình sẽ lấy hướng Đông làm mốc ban đầu từ đó sẽ tìm ra các hướng còn lại. Bạn dang rộng 2 tay ra, tay phải luôn luôn chỉ về hướng Đông, tay trái chỉ về hướng Tây, khi này trước mặt bạn sẽ là hướng Bắc và sau lưng là hướng Nam. Tiếp theo là xác định các hướng còn lại.

Cách xác định phương hướng khi biết một hướng
 • Hướng Tây Bắc: Nằm giữa hướng Tây và hướng Bắc.
  • Hướng Bắc Tây Bắc: Nằm giữa hướng Tây Bắc và hướng Bắc.
  • Hướng Tây Tây Bắc: Nằm giữa hướng Tây Bắc và hướng Tây.
 • Hướng Tây Nam : Nằm giữa hướng Tây và hướng Nam.
  • Hướng Tây Tây Nam: Nằm giữa hướng Tây Nam và hướng Tây.
  • Hướng Nam Tây Nam: Nằm giữa hướng Tay Nam và hướng Nam.
 • Hướng Đông Nam: Nằm giữa hướng Đông và hướng Nam.
  • Hướng Nam Đông Nam: Nằm giữa hướng Đông Nam với hướng Nam.
  • Hướng Đông Đông Nam: Nằm giữa hướng Đông Nam với hướng Đông.
 • Hướng Đông Bắc: Nằm giữa hướng Đông và hướng Bắc.
  • Hướng Đông Đông Bắc: Nằm giữa hướng Đông Bắc với hướng Đông.
  • Hướng Bắc Đông Bắc: Nằm giữa Đông Bắc với hướng Bắc.

Trên đây là cách xác định phương hướng khi bạn đã biết trước một ban đầu bất kỳ nào đó, hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Chia sẻ lên Facebook: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*