Cách kiểm tra bản quyền Micosoft Office

Cách kiểm tra bản quyền Micosoft Office

Nếu bạn không biết phiên bản Microsoft Office mình đang sử đụng đã được kích hoạt hay thì có thể tiến hành kiểm tra một cách dễ dàng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn dẫn cách kiểm tra bản quyền Micosoft Office của các phiên bản Micosoft Office 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007,2003.

Cách kiểm tra bản quyền Micosoft Office

1. Mở cửa sổ Command Prompt (CMD) với quyền quản trị

Tùy vào từng phiên bản bản Windows mà sẽ có cách mở cửa sổ CMD khác nhau. Nếu chưa biết bạn có thể xem cách mở CMD trên Windows 10 Tại Đây.

Cách kiểm tra bản quyền Micosoft Office

2. Nhập lệnh để kiểm tra bản quyền Micosoft Office

Tùy vào phiên bản Office mà bạn đang sử dụng lệnh tương ứng để kiểm tra. Sau khi nhập lệnh xong bạn nhấn Enter và đợi một lúc để xem kết quả. Dưới đây là lệnh kiểm tra bản quyền của các phiên bản Microsoft Office.

Kiểm tra bản quyền Micosoft Office 2019 và 2016

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript.exe OSPP.vbs /dstatus

Kiểm tra bản quyền Micosoft Office 2013

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript.exe OSPP.vbs /dstatus

Kiểm tra bản quyền Micosoft Office 2010

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript.exe OSPP.vbs /dstatus

Kiểm tra bản quyền Micosoft Office 2007

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office12\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office12"
cscript.exe OSPP.vbs /dstatus

Kiểm tra bản quyền Micosoft Office 2003

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office11\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office11"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office11\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office11"
cscript.exe OSPP.vbs /dstatus

Nếu máy chưa kích hoạt bản quyền, bạn sẽ thấy thông báo lỗi: “ERROR

Nếu máy đã kích hoạt bản quyền trước đó, bạn sẽ thấy các thông tin như sau:

  • PRODUCT ID: Là một dãy các ký tự được tạo ra trong quá trình cài Office.
  • SKU ID: Mã kho hàng của sản phẩm liên quan đến đơn vị bán hàng và xuất xứ của sản phẩm
  • LICENSE NAME: Tên phiên bản (Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 hay 2019) và chủng loại (Office Home, Business hay Pro)
  • LICENSE DESCRIPTION: Mô tả chi tiết hơn cho thông tin License Name ở trên
  • LICENSE STATUS: Trạng thái đã đăng ký kích hoạt thành công hay chưa
  • LAST 5 CHARACTERS OF INSTALLED PRODUCT KEY: 5 ký tự cuối cùng của mã số bản quyền 25 ký tự đã dùng để kích hoạt bản quyền
  • REMAINING GRACE: Thời hạn còn lại có thể sử dụng được của bản quyền (số ngày còn lại sẽ hết hạn).

Ví dụ mình sử dụng Office 2019 trên Windows 10 thì khi kiển tra bản quyền Office sẽ có kết quả như sau:

Cách kiểm tra bản quyền Micosoft Office
Cách kiểm tra bản quyền Micosoft Office

Chia sẻ bài viết: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*