Kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống

Kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống

Kỹ năng giao tiếp là khả năng sử dụng phương tiện ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ cơ thể cùng với các quy tắc ứng và kinh nghiệm trong quá trình giao tiếp hàng ngày để diễn đạt suy nghĩ, ý kiến, thuyết phục giúp đạt được hiệu quả trong giao tiếp.

Kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống

Kỹ năng giao tiếp bao gồm khả năng truyền đạt thông điệp, lắng nghe tích cực, trao đi và nhận lại phản hồi giữa người nói và người nghe nhằm đạt được một mục đích giao tiếp nhất định.

Các cấp độ trong kỹ năng giao tiếp

Khả năng giao tiếp kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác.

Xem thêm các bài viết khác
 • ...
 • Có khả năng diễn đạt được ý kiến của mình, dù không phải lúc nào cũng mạch lạc và chính xác.
 • Chủ động lắng nghe, nhưng không biết cách khơi gợi được phản hồi của đối phượng

Khả năng giao tiếp cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

 • Có khả năng diễn đạt rành mạch tới nhiều đối tượng, tuy nhiên ngôn ngữ và giọng điệu trong nhiều trường hợp không chính xác.
 • Có ý thức khơi gợi giao tiếp hai chiều, dù đôi khi không thực sự khéo léo.
 • Chủ động lắng nghe, thể hiện được thái độ quan tâm tới đối phương

Khả năng giao tiếp khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Có khả năng diễn đạt rành mạch, rõ ràng các nội dung cơ bản tới nhiều đối tượng khác nhau.
 • Thường vận dụng được đúng giọng điệu và ngôn ngữ trong các trường hợp giao tiếp.
 • Thường xuyên lắng nghe, quan tâm tới đối phương và biết khơi gợi giao tiếp hai chiều một cách khéo léo

Khả năng giao tiếp tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Có khả năng thuyết trình rành mạch các khái niệm phức tạp tới nhiều đối tượng khác nhau.
 • Xử lí khéo léo được các tình huống phát sinh trong giao tiếp, linh hoạt trong cách sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu.
 • Nắm rõ những gì mình cần truyền đạt đến người nghe.
 • Biết lắng nghe và thường chấp nhận những phản hồi mà người khác dành cho mình.

Khả năng giao tiếp xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.

 • Tự tin trình bày các vấn đề phức tạp và nhạy cảm tới mọi đối tượng (từ các đối tượng lãnh đạo cấp cao, người ngang hàng hoặc các đối tượng yếu thế hơn).
 • Luôn tạo được ấn tượng là một người biết lắng nghe và sẵn sàng chấp nhận phản hồi mà người khác dành cho mình.
 • Ngôn ngữ và giọng điệu linh hoạt, có sức thuyết phục và gây được ảnh hưởng lên người khác.
 • Có chiến lược rõ ràng trong giao tiếp.

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống

Xã hội hiện đại, từ xin việc đến thăng chức, từ tình yêu đến hôn nhân, từ giao lưu đến hợp tác… không việc gì không cần tài giao tiếp “Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ”. Từ đó ta có thể thấy được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống.

 • Giao tiếp là điều kiện tồn tại của con người. Nếu không có giao tiếp với người khác thì con người không thể phát triển. Giúp mỗi người trong chúng ta có thể xác định được các mức độ nhu cầu, tư tưởng, tình cảm, vốn sống, kinh nghiệm…của đối tượng giao tiếp, nhờ đó mà chủ thể giao tiếp đáp ứng kịp thời, phù hợp với mục đích và nhiệm vụ giao tiếp.
 • Giúp con người truyền đạt kinh nghiệm, thuyết phục, kích thích đối tượng giao tiếp hoạt động, giải quyết các vấn đề trong học tập, sản xuất kinh doanh, thỏa mãn các nhu cầu của bản thân. Qua giao tiếp giúp con người hiểu biết lẫn nhau, liên hệ với nhau và làm việc cùng nhau.
 • Trong quá trình giao tiếp thì cá nhân điều chỉnh, điều khiển hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội, quan hệ xã hội, phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực. Khi giao tiếp với mọi người truyền đạt cho nhau những tư tưởng, tình cảm, tạo điều kiện để tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại, biết cách ứng xử sao cho phù hợp với chuẩn mực xã hội.
 • Kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống thể hiện rõ ràng qua việc con người nhận thức đánh giá bản thân mình trên cơ sở nhận thức đánh giá người khác thông qua giao tiếp. Từ đó nâng cao khả năng tự giáo dục và tự hoàn thiện mình, nỗ lực và phấn đấu, phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt yếu kém.
 • Khi khả năng giao tiếp được rèn luyện ở những cấp bậc cao hơn thì bạn hoàn toàn có thể nâng cao khả năng thuyết phục và tạo ra một sức hút mãnh liệt với những đối tác kinh doanh từ đó mang lại những kết quả tốt nhất cho sự nghiệp của mình.

Chia sẻ lên Facebook: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*