Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Bạn có thể đánh số trang cho toàn bộ văn bản, đánh số trang loại bỏ trang bìa, đánh số trang từ trang bất kỳ, đánh số trang từ trang bất kỳ và thay đổi số bắt đầu.

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Đối với Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 thì cách đánh số trang cũng tương tự nhau.

1. Cách đánh số trang cho toàn bộ văn bản trong Word

Với cách đánh số trang này thì toàn bộ văn bản bao gồm cả trang bìa sẽ được đánh số thứ tự từ 1 đến hết. Đây cũng là điều đầu tiên bạn cần nắm được khi đánh số trang trong Word, nó sẽ là cơ sở để bạn thực tiếp các cách đánh số trang khác.

 • Bước 1: Chọn thẻ Insert
 • Bước 2: Chọn Page Number
 • Bước 3: Chọn vị trí muốn đánh số trang, sẽ có các lựa chọn như sau:
  • Top of Page: Đánh dấu trang ở trên đầu trang.
  • Bottom of Page: Đánh dấu trang ở cuối trang.
  • Page Margins: Đánh dấu trang bên lề trang.
  • Current Position: Đánh dấu trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.
 • Bước 4: Chọn một kiểu mà bạn muốn, số trang sẽ nằm ở giữa, bên phải hay bên trái vị trí bạn lựa chọn.
Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

2. Cách đánh số trang loại bỏ trang bìa, trang đầu tiên

Đây là cách đánh số trang trong Word được sử dụng nhiều nhất. Với cách số trang này thì trang bìa sẽ vẫn được tính số thứ tự là 1 nhưng không hiển thị số thứ tự, tức là chỉ từ trang số 2 số trang mới được hiển thị. Cách thực hiện tương tự như cách 1 nhưng sau khi đánh xong số trang bạn cần làm thêm bước nữa là tick vào ô Different First Page trên thanh Menu. Khi đó trang bìa sẽ không được đánh số nữa mà bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa.

Hoặc bạn có thể làm như sau: Bạn nhấp đúp chuột vào số thứ tự của một trang bất kỳ mục đích để làm xuất hiện phần Header và Footer của trang, khi này nhìn lên thanh Menu bạn sẽ thấy thẻ Design (hoặc Header & Footer) xuất hiện, bạn tìm ô Different First Pagetick vào nó, sau đó nhấn Close Header and Footer (bạn cũng có thể nhấn đúp chuột vào phần văn bản). Khi này thì trang đầu tiên sẽ không còn hiển thị số thứ tự nữa mà bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa.

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết
Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

3. Cách đánh số trang từ một trang bất kỳ

Với cách đánh số trang này thì cũng đánh số tự toàn bộ trang nhưng số thứ tự chỉ hiển thị từ trang chỉ định, những trang trước đó bạn có thể sóa số thứ tự đi. Ví dụ bạn muốn đánh số từ trang 3 thứ số thứ tự sẽ hiển thị từ trang 3.

Cách thực hiện bạn vẫn sẽ đánh số trang như cách 1. Khi đã đánh số trang xong rồi thì bạn cần xác định số trang sẽ xuất hiện từ trang nào thì bạn để con trỏ chuột vào vị trí đầu tiên của trang đó. Bạn thực hiện như các bước dưới đây:

Bước 1: Để con trỏ chuột nhấp nháy vào đầu trang bạn muốn đánh số thứ tự. Ở đây mình sẽ cho hiện số thứ tự bắt đầu từ trang 3, tiền hành đặt con trỏ chuột vào đầu trang 3.

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Bước 2: Tiến hành tách trang thành 2 phần (Section 1 và Section 2), trên thanh Menu chọn thẻ Layout => Chọn Breaks => Chọn Next Page

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Bước 3: Làm hiện Header & Footer của trang: Nhấn đúp chuột vào đầu trang muốn tách cho nó xuất hiện Footer Section 1Header Section 2.

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Bước 4: Bỏ liên kết Section: Bạn cần phải bỏ liên kết Section 1Section 2.

Để con trỏ chuột nhấp nháy vào Header Section 2, trên thanh Menu bạn nhấn vào phần Link to Previous để bỏ liên kết Header.

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Tiếp tục để con trỏ chuột nhấp nháy vào Footer Section 2, trên thanh Menu bạn nhấn vào phần Link to Previous để bỏ liên kết Footer

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Bước 5: Bây giờ thì bạn có thể tiến hành xóa các số trang ở trước trang bạn muốn xóa (những trang nằm trong Section 1)

4. Cách ánh số trang từ trang bất kỳ thay đổi số bắt đầu

Bằng cách này bạn có thể thay đổi số bắt đầu cho trang bạn muốn đánh số thứ tự. Ví dụ bạn có thể đánh số bắt đầu cho trang 3 là 1. Cách thực hiện bạn làm như cách 3 nhưng bạn cần tiến hành làm thêm một vài bước như dưới đây.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào đầu trang bạn muốn đặt lại số thứ tự hoặc bất cứ một trí nào thuộc Section 2.

Bước 2: Từ thanh Menu => Chọn Insert => Chọn Page Number => Chọn Format Page Number…

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Bước 3: Một cửa sổ mới xuất hiện, tại phần Start at bạn điền số thứ tự muốn bắt vào và nhấn OK

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Tại cửa sổ Page Number Format bạn có thể đổi kiểu số thứ tự cho trang tại phần Number Format.

Hướng dẫn đánh số trang trong Word chi tiết

Chia sẻ bài viết: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*